Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Sport i rekreacja
Ubiory do polowań i jazdy konnej w XVII w.
Ubiory sportowe w XVIII w.
Sprawdź się!
Ubiory sportowe w XIX w.
Automobiliści
W goglach i prochowcu
Płaszcz duster i gogle
Modni automobiliści
Artyści a strój automobilowy
Wyścigi i rajdy
Cykliści
Panowie w pończochach
O amazonkach
Golfiści
Zielona kamizelka
Czerwony frak
Dobry styl
Raj bez Ewy
"Ikona" mody golfowej
Knickerbockers dla kobiet
Kobiecości na polach golfowych
Jeźdźcy
Dandysi na koniach
Romantyczne lwice w cylinderkach
Smukła nóżka w bryczesach
Kąpielownicy
Dawni kąpielownicy i ich stroje
Kabiny i maszyny kąpielowe
Gorsety kąpielowe
Po I wojnie światowej
Krokieciści
Czerwony żakiecik
Krokiet
Kurtka Garibaldiego
Winslow Homer
II turniura
Ostatnie dobre lata
Łyżwiarze
Szkockie kratki i kożuszki
Dawni łyżwiarze
Ponętna nóżka
Gwiazdy łyżwiarstwa
Myśliwi
Od czerwonego rajtroka do marynarki norfoldzkiej
Czerwone kurtki
Bertie i jego marynarka
Szermierze
Tenisiści
Pokaz mody na korcie
Królewska gra
Wamsy, kamizelki, domowe czapki
Tenis ziemny
W gorsecie i tiurniurze na korcie
Wiktoriańskie damy
Wygodne stroje męskie
Biały sport
Walka o wygodę
Lata szalone, lata złote
Nowy styl, nowa sylwetka
Bogini kortu
Bitwa o szorty
Pończochy
Wamsy, kamizelki, domowe czapki - ubiory do jeu de paume i royal tennis
Jak ubierali się grający w dawne odmiany tenisa? Zachowane ryciny i obrazy (m. in. ilustracje w traktatach opisujących grę), pokazują, że w grano w codziennych, modnych w danym okresie ubiorach – podobnie jak w przypadku innych sportów.
Stroje sportowe wyróżniające się krojem, dostosowanym do uprawianej aktywności są bardzo późnym wynalazkiem. Nawet ubiory szyte specjalnie do gry, krojem nie różniły się od codziennych strojów. Z zapisów z epoki wiadomo, iż król Anglii Henryk VIII, który z upodobaniem grywał w tenisa, posiadał ubiory, zamówione wyłącznie do gry – ich krój był taki sam, jak noszonych ówcześnie codziennych ubrań. W inwentarzu garderoby królewskiej z 1517 r. wymieniony jest między innymi czarny aksamit na tenisowe okrycie dla króla. Owe okrycia, w formie kaftana (jerkin) czy kurtki z rękawami lub bez rękawów, uszyte z czarnego lub niebieskiego aksamitu, król nosił na dublecie, aby ogrzać się po skończonym meczu. Podczas gry król występował w samej koszuli z najszlachetniejszego płótna. Wenecki ambasador zanotował w 1519 r., że „widok grającego króla był najpiękniejszą rzeczą w świecie”, a „jego jasna skóra prześwitywała spod koszuli”. Król Henryk VIII nosił również do gry specjalne buty na filcowej podeszwie. W takich butach grywano także w XVII w.
Jak podaje P. Cunnington, płócienne koszule były chętnie noszone przez grających w tenisa w XVI i XVII w. Grano także w wamsach.
Akwarela z 1586 r., przechowywana w Bibliothèque Municipale de Rouen (LINK), przedstawia tenisistę z czasów króla Francji Henryka III – ukazany tu szlachcic ubrany jest w modny w XVI w., kosztowny strój dworski – nosi watowany, spiczasto zakończony kaftan ozdobiony pasmanterią, oraz sięgające kolan, stosunkowo wąskie spodnie noszone z kolorowymi pończochami; na ramionach – krótki modny płaszczyk. Wokół szyi – kreza. W ręku – rakieta do paume. Do gry mężczyzna zdejmie tylko płaszcz i odłoży broń.
Na rycinie, której autorem jest prawdopodobnie Adriaen van de Venne, datowanej na lata 1620-1626 (The British Museum, Londyn) widać holenderskich graczy w paume na otwartym powietrzu (longue paume) – grający odbijają piłkę za pomocą rakiet nad nisko zawieszoną siatką na trawiastym korcie. Ubrani są w typowe dla pierwszego ćwierćwiecza XVII w. wamsy (pourpoint) z szerokimi baskinami, składającymi się z kilku zachodzących na siebie części, oraz luźne, sięgające poniżej kolan spodnie. Wamsy ozdobione są nacięciami, przez które widoczna jest biel koszul. Mężczyźni noszą miękkie krezy nazywane à la confusion, we Francji w tej epoce wychodzące już powoli z mody, w Niderlandach wciąż popularne. Ten typ krezy zostanie już wkrótce wyparty przez płaski kołnierz. Co charakterystyczne – grają w kapeluszach: na głowach mają najmodniejsze miękkie filcowe kapelusze, ozdobione piórami.
W codziennych strojach ukazani są także kawalerowie grający w paume na rycinie, znajdującej się we wspomnianym już dziele Le jeu royal de la paume, wydanym w 1632 przez Charlesa Hulpeau. Noszą modne kaftany pourpoint, z szerokimi trapezoidalnymi baskinami oraz luźne spodnie, pończochy i buty na obcasie. Kołnierze koszul wyłożone na ramiona. Jest to typowy modny ubiór, charakterystyczny zwłaszcza dla lat 20. i 30. XVII w., stosowny czy to do gry w tenisa czy na wojnę.
W XVIII w. nadal grano w ubiorach codziennych. Rycina Voderfa z pierwszej połowy XVIII w. opublikowana w 1857 r. (Bibliothèque Nationale de France, Paryż) przedstawia mężczyzn grających w jeu de paume. Ubrani są nieformalnie. Grają w samych kamizelkach, które aż do połowy XVIII w miały długie wąskie rękawy, w spodniach do kolan (culotte), w pończochach i butach na niewielkim obcasie. Do gry zdjęli noszone na kamizelce szustokory. Na głowach, co interesujące, noszą przypominające turban domowe czapeczki. Oznacza to, że do gry zdjęli również peruki. W czasach, gdy panowała niepodzielna moda na noszenie peruk (obowiązkowych od połowy XVII i przez niemal cały XVIII wiek), panowie golili głowy lub ścinali włosy na bardzo krótko. Po zdjęciu peruki doskwierał im chłód, toteż w zaciszu domowym nosili specjalne czapki domowe (określane też jako czapki nocne). Bywały one ozdobne, haftowane, istniały też proste, w typie szlafmycy płócienne wywinięte czapeczki, czasem zakończone chwostem. W podobnym stroju – w samej kamizelce i bez peruki, w domowej czapeczce na głowie, panowie spędzali czas w domu, uwolnieni z okowów dworskiego, sztywnego ubioru.
Fakt, że w XVIII wieku grywano w samych kamizelkach oraz bez peruk, w domowych czapeczkach na głowie potwierdzają nieliczne zachowane ilustracje z tej epoki oraz zapiski. (W podobnym stroju ukazany jest tenisista z 1720 r. na obrazie z Courtland Institute of Art w Londynie.) P. Cunnington podaje, iż nawet gdy peruki wyszły z mody, jeszcze na początku XIX w. panowie w Anglii nadal grywali w tenisa w czapkach nocnych.
Znawczyni mody sportowej Magdalena Bialic wskazuje, że brakuje danych na temat ubioru graczy w royal tennis i jeu de paume z drugiej połowy XVIII w. i z XIX w. Tenis wówczas był już grą archaiczną i odchodzącą w zapomnienie.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac
 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oranżeria
 • Dla osób zwiedzających dostępny jest wyłącznie poziom 0.
 • Do wejścia dla zwiedzających prowadzą stopnie o łącznej wysokości 36 cm. Dodatkowo przy wejściu znajduje się próg o wysokości 6 cm. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Oranżerii.
 • Przestrzeń w Oranżerii jest duża i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Pompownia
 • Budynek Pompowni nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku prowadzi droga pokryta nierówną nawierzchnią. Przestrzeń przed budynkiem jest wyłożona kostką granitową o łupanej nawierzchni.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 7 cm.
 • Wewnątrz budynku ze strefy wejściowej do głównej powierzchni Pompowni, w której odbywają się warsztaty, prowadzą schody (do pokonania jest 85 cm). W chwili obecnej nie ma możliwości pokonania tych schodów. Zgodnie z zaleceniami audyty rozważany jest montaż podnośnika.
Villa Intrata
 • Dojście do budynku wyłożone jest nierówną nawierzchnią – granitowa kostka o powierzchni łupanej.
 • Budynek Villi Intraty nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów, które znajdują się przy każdym z trzech wejść do budynku.
 • Dla budynku został wykonany audyt dostępności architektonicznej i pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania.
stat