Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Sport i rekreacja
Ubiory do polowań i jazdy konnej w XVII w.
Ubiory sportowe w XVIII w.
Sprawdź się!
Ubiory sportowe w XIX w.
Automobiliści
W goglach i prochowcu
Płaszcz duster i gogle
Modni automobiliści
Artyści a strój automobilowy
Wyścigi i rajdy
Cykliści
Panowie w pończochach
O amazonkach
Golfiści
Zielona kamizelka
Czerwony frak
Dobry styl
Raj bez Ewy
"Ikona" mody golfowej
Knickerbockers dla kobiet
Kobiecości na polach golfowych
Jeźdźcy
Dandysi na koniach
Romantyczne lwice w cylinderkach
Smukła nóżka w bryczesach
Kąpielownicy
Dawni kąpielownicy i ich stroje
Kabiny i maszyny kąpielowe
Gorsety kąpielowe
Po I wojnie światowej
Krokieciści
Czerwony żakiecik
Krokiet
Kurtka Garibaldiego
Winslow Homer
II turniura
Ostatnie dobre lata
Łyżwiarze
Szkockie kratki i kożuszki
Dawni łyżwiarze
Ponętna nóżka
Gwiazdy łyżwiarstwa
Myśliwi
Od czerwonego rajtroka do marynarki norfoldzkiej
Czerwone kurtki
Bertie i jego marynarka
Szermierze
Tenisiści
Pokaz mody na korcie
Królewska gra
Wamsy, kamizelki, domowe czapki
Tenis ziemny
W gorsecie i tiurniurze na korcie
Wiktoriańskie damy
Wygodne stroje męskie
Biały sport
Walka o wygodę
Lata szalone, lata złote
Nowy styl, nowa sylwetka
Bogini kortu
Bitwa o szorty
Pończochy
Magdalena Bialic
Kamizelka w kolorze dojrzałego szpinaku – czyli historia strojów golfowych
Współcześnie golf uchodzi za dość elitarną dyscyplinę sportową i nie jest powszechnie uprawiany. Elitarny czy nie, jego wielbiciele od początku wyróżniali się swoimi strojami, które należą do jednych z bardziej ekscentrycznych i kolorowych w historii mody sportowej. Kim Lenaghan w swojej: A Little History of Golf pisze, że: „Golf lub gra bardzo do niej podobna, był znana już od wieków, jednak jej początki kryje tajemnica.” Już w starożytnym Rzymie znano grę zwaną paganica, w której wykorzystywano drewniany kij oraz skórzane piłki wypchane pierzem. Gra ta dotarła na tereny Europy Zachodniej w czasie podbojów tych terenów przez Imperium Rzymskie. Wielu badaczy uważa, że to właśnie ta dyscyplina dała początki dzisiejszemu golfowi. Jeszcze inni, jego korzenie wywodzą od gry niezwykle popularnej w Holandii zwanej kolf albo kolven. W grze tej gracze posługują się zagiętymi drewnianymi kijami, którymi uderza się w kule tak aby zatrzymała się ona jak najbliżej drewnianego słupa-iglicy. Jedne źródła podają, że była to typowa gra we wnętrzu i odbywała się na gładkiej drewnianej podłodze inne, że na lodzie.
O ile same początki golfa, mogą być dość niejasne i historycy sportu będą się ciągle spierać, kto go wymyślił, to dla przeciętnego gracza- jego ojczyzną jest Szkocja.
Najstarsze informacje na temat golfa w Szkocji pochodzą z roku 1457 wtedy to król Jakub II, zakazał uprawiania tej gry, ponieważ odrywała ona lud Szkocji od łucznictwa, które uważane było za najważniejszą broń tego okresu. Jednakże zakazy króla na nie wiele się zdały, dlatego kilkadziesiąt lat później w 1491 roku Jakub IV wprowadził karę więzienia dla tego, kto zostanie przyłapany na oddawaniu się tej rozrywce. Decyzja ta nie przyniosła mu wiele popularności dlatego, że w tym okresie całe masy ludności szkockiej nie wyłączając szlachty były już całkowicie oddane tej dyscyplinie. To za sprawą owych przedstawicieli warstw najbardziej uprzywilejowanych, król zniósł te prawo i sam stał się wielkim zwolennikiem golfa. „Po nawróceniu Jakuba, jego następcy już publicznie wyrażali swój zachwyt tą grą, co w połowie wieku XVI doprowadziło do tego, że golf stał się jedną z dziedzin objętych patronatem szkockich monarchów. Jej fanem był Jakub V i jego pechowa córka Maria Królowa Szkotów.” Maria w golfa grała już jako kilkuletnia dziewczynka i nie zaprzestała tej gry będąc nawet we Francji, gdzie została wysłana jako przyszła żona delfina Franciszka, syna Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. Jak donosili zgorszeni kronikarze, jej miłość do tej dyscypliny była tak wielka, że oddawała się jej w kilka dni po zamordowaniu swojego następnego męża Lorda Darnley`a. To również ona ufundowała w 1552 roku najstarsze szkockie pole golfowe w St Andrews, uważane dziś za najlepsze na świecie, a jej syn Jakub VI w Anglii panujący jako Jakub I, zaprezentował tę grę w swoim nowym królestwie, co doprowadziło do powstania w 1608 roku pierwszego klubu golfowego Royal Blackheath Club. Ów patronat, królewski sprawowany przez Stuartów doprowadził do tego, że w wieku XVII i XVIII golf był popularną rozrywką wśród całych rzesz ludności brytyjskiej.
Cechą charakterystyczną dla połowy wieku XVIII była standaryzacja zasad tej gry, oraz powstawanie dużej ilości klubów oraz stowarzyszeń golfowych. To właśnie w tym okresie powstały na Wyspach Brytyjskich tak słynne organizacje jak: The Edinburhg Company of Edinburgh Golfers (1735); The Honorable Company of Edinburgh Golfers (1744). The Royal Ancien Golf Club (1754). To również Szkotom reszta świata zawdzięcza tę dyscyplinę: „Gdziekolwiek osiedlali się szkoccy pionierzy swą grę brali ze sobą. Pośród zamorskich krajów, które wybrali sobie oni za swe nowe domy, żaden nie wykazał tak wielkiego entuzjazmu w stosunku do golfa co Stany Zjednoczone.” Jak napisała Lenaghan: „Golf w XIX wieku rozprzestrzeniał się na całym świecie wraz z ekspansją Imperium Brytyjskiego.” I właśnie w tych krajach cieszył się przede wszystkim największym uznaniem. Warto również wspomnieć, że do jednej z jego najlepszych epok, należą czasy dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to pola golfowe musiały się znajdował w każdej większej miejscowości turystycznej począwszy od Irlandii, przez Francję, Indie a skończywszy na Nowej Zelandii. Jak już wspominałam golf, w swojej obecnej formie narodził się w Szkocji, a najwcześniejsze informacje na jego temat pochodzą z XV wieku.
Niestety trudno znaleźć z tego okresu jakieś materiały ikonograficzne, podobnie jest z wiekiem XVI i XVII. Jednak nie wydaje się możliwe, aby w tym czasie istniały jakiekolwiek specjalne ubiory służące do gry w golfa, podobnie jak miało to miejsce w przypadku innych dziedzin sportu znanych w tym czasie, z wyłączeniem polowań i jazdy konnej gdzie stroje specjalistyczne przeznaczone do uprawiania tych czynności pojawiły się najwcześniej.
Pierwsze obrazy dające pojęcie jak wyglądały stroje golfistów pochodzą z wieku XVIII. Praktycznie aż do końca wieku XIX ukazują one tylko mężczyzn, było to związane z tym, że golf mimo, iż grywała w niego sama królowa Szkocji Maria Stuart, bardzo długo był grą uprawianą wyłącznie przez „płeć brzydką”. Sytuacja ta uległa zmianie w ostatniej ćwierci XIX wieku.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac
 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oranżeria
 • Dla osób zwiedzających dostępny jest wyłącznie poziom 0.
 • Do wejścia dla zwiedzających prowadzą stopnie o łącznej wysokości 36 cm. Dodatkowo przy wejściu znajduje się próg o wysokości 6 cm. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Oranżerii.
 • Przestrzeń w Oranżerii jest duża i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Pompownia
 • Budynek Pompowni nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku prowadzi droga pokryta nierówną nawierzchnią. Przestrzeń przed budynkiem jest wyłożona kostką granitową o łupanej nawierzchni.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 7 cm.
 • Wewnątrz budynku ze strefy wejściowej do głównej powierzchni Pompowni, w której odbywają się warsztaty, prowadzą schody (do pokonania jest 85 cm). W chwili obecnej nie ma możliwości pokonania tych schodów. Zgodnie z zaleceniami audyty rozważany jest montaż podnośnika.
Villa Intrata
 • Dojście do budynku wyłożone jest nierówną nawierzchnią – granitowa kostka o powierzchni łupanej.
 • Budynek Villi Intraty nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów, które znajdują się przy każdym z trzech wejść do budynku.
 • Dla budynku został wykonany audyt dostępności architektonicznej i pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania.
stat