Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Konkurs
Regulamin
REKONSTRUKCJE – karta zgłoszeniowa
Opisy ubiorów i wykroje
XVII wiek
XVIII wiek
XIX wiek
Kategoria Rekonstrukcje
KARTA ZGŁOSZENIOWA dla kategorii REKONSTRUKCJE
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Dokładny adres:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Wybrane ubiory:
Dublet, ok. 1580, Zachodnia Europa, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Portret chłopca z piłką golfową, Wybrand de Geest (I), 1631, Rijksmuseum, Amsterdam

Królowa Henrietta Maria z karlem, sir Jeffrey’em Hudsonem, Antoon van Dyck, 1633, National Gallery of Art, Waszyngton, Courtesy National Gallery of Art, Washington

Dama w stroju myśliwskim, Recueil des modes de la cour de France, Nicolas Bonnart, Francja, 1670, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, www.lacma.org

Anna Orzelska, Louis de Silvestre, ok. 1730, Muzeum Narodowe w Warszawie

Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ALEKSANDRA POTOCKA i Izabela Potocka, Carlo Labruzzi, 1788, Muzeum Pałac w Wilanowie

Aleksandra Potocka i IZABELA POTOCKA, Carlo Labruzzi, 1788, Muzeum Pałac w Wilanowie

Londyńska suknia wieczorowa i strój do porannej jazdy konnej, La Belle Assemblée, John Bell , 1808, Wielka Brytania, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, www.lacma.org

George Harley Drummond, Sir Henry Raeburn, ok. 1808–9, Wielka Brytania, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Strój do konnej jazdy, Petit Courrier des Dames, 1824, Francja, Rijksmuseum, Amsterdam

Strój do konnej jazdy, około 1826, Holandia, Rijksmuseum, Amsterdam

Strój do konnej jazdy, Petit Courrier des Dames, 1830, Francja, Rijksmuseum, Amsterdam

Spencer do konnej jazdy, przód, ok. 1835, Europa, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, www.lacma.org

Strój damski do konnej jazdy, Petit Courrier des Dames, 1850, Francja, Rijksmuseum, Amsterdam

Strój męski do konnej jazdy, Petit Courrier des Dames, 1850, Francja, Rijksmuseum, Amsterdam

Strój na łyżwy, 1863–67, Wielka Brytania, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, : www.metmuseum.org

Strój nad morze, na plażę, ok. 1864-1867, Francja, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, www.metmuseum.org

Gra w krokieta, Winslow Homer, 1866, The Art Institute of Chicago

Strój rekreacyjny, 1870–79, USA, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Męski ubiór sportowy 1870 – 1879, fot. Roberto Fortuna, Peter Danstrøm, Nationalmuseet, Kopenhaga, CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl)

Strój nad morze, Europa, ok. 1870, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles

Kostium kąpielowy, wełna, lata 70. XIX w., The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

Strój do jazdy konnej, ok. 1872, USA, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, : www.metmuseum.org

Kobiety grające w krokieta , Les Modes de la Saison, Journal illustré de la Famille, 1880, Rijksmuseum, Amsterdam

Strój do konnej jazdy, 1880–83, Wielka Brytania, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Suknia sportowa: do gry w tenisa, na jacht, na spacer nad morzem, 1885–88, USA, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Kostium kąpielowy, 1885, USA, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

Męski ubiór sportowy, przód, ok. 1890–1900, Wielka Brytania, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Kostium kąpielowy, wełna, bawełna, 1890–95, USA, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

Strój do konnej jazdy, 1893–95, USA, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, www.metmuseum.org

Damy na łyżwach, Magasin des Demoiselles, 25 Novembre 1896: Toilettes de Mme Manceau (...), Francja, Rijksmuseum, Amsterdam

Stroje na rower, Costumes de Cyclistes 5-6-1898, nr. 3373, Rijksmuseum, Amsterdam

Kobieta w stroju rowerowym, La Mode du Petit Journal: supplement, Nr. 9, 12e Année: Dimanche 4 Mars 1900: 1. Canotier "Le Touriste"....., 1905, Rijksmuseum, Amsterdam

Strój kąpielowy, 1990 r., Muzeum Teatralne w Warszawie

Suknia do tenisa, 1900 – 1910, Holandia, Rijksmuseum, Amsterdam

Kostium kąpielowy, ok. 1900 – 1910, nr inw. MNK XIX-12516, Muzeum Narodowe w Krakowie

Kostium kąpielowy, Kraków, ok. 1910, MNK, nr iwn. MNK XIX-11281/1-4, dar Leszka Wajdy 2009, fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Liczba załączonych projektów:
Krótki opis planowanej pracy nad rekonstrukcją:
(W przypadku wyboru portretu spoza zaproponowanych przez Muzeum, w tym polu umieść dodatkowo informacje o wybranym przez siebie obazie.)
Imię i nazwisko opiekuna:
Adres e-mail opiekuna:
Numer telefonu opiekuna:
Adres szkoły/uczelni:
Akceptuję regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Rekonstrukcje ubiorów sportowych i rekreacyjnych XVII-XIX wiek w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zmianami):
Jeżeli Uczestnik ma poniżej 18 lat należy wysłać do Organizatora Konkursu zgodę rodziców/opiekunów na przyjazd i wystawienie swojego projektu.
W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
stat