Portret rodzinny Jana III, Henri Gascar, 2 poł. XVII w. , Kraków, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Główna Konkurs Moda i obyczaje Ubiory polskie Ubiory obce Tkaniny Słownik Bibliografia Inne
Inne
Linki
Autorzy
http://wilanow-palac.pl/kobieta_w_lustrze_2.html
http://wilanow-palac.pl/portret_rodziny_krola_jana_iii_sobieskiego.html
http://www.wilanow-palac.pl/sobieski_jan_iii_herbu_janina.html
http://www.wilanow-palac.pl/maria_kazimiera_de_la_grange_d_arquien.html
http://www.wilanow-palac.pl/francuszczyzna_jana_iii.html
http://www.wilanow-palac.pl/milusinscy_w_sukienkach_czyli_ubiory_chlopiece_w_xvii_w.html
http://www.wilanow-palac.pl/kaftan_hilab.html
http://www.wilanow-palac.pl/szustokor_czyli_tuz_przy_ciele.html
http://www.wilanow-palac.pl/w_wieczor_tany_byly_o_zabawach_tanecznych_na_krolewskim_dworze.html
http://www.wilanow-palac.pl/krolestwo_ichmoscie_w_wieczor_w_karty_grali_o_karcianych_namietnosciach_na_dworze_sobieskich.html
http://www.wilanow-palac.pl/jan_iii_sobieski_prawdziwa_twarz_krola.html
http://www.wilanow-palac.pl/edukacja_panien_w_dobie_staropolskiej.html
http://www.wilanow-palac.pl/tance_polskie.html
http://www.wilanow-palac.pl/kaftan_hilab.html
http://www.wilanow-palac.pl/szustokor_czyli_tuz_przy_ciele.html
http://www.wilanow-palac.pl/nie_tylko_wojna_i_dyplomacja_czyli_o_handlu_rzeczypospolitej_z_turcja.html
http://www.wilanow-palac.pl/przepis_na_xvii_wieczny_balejaz.html
http://www.wilanow-palac.pl/nowozytne_polakow_spotkania_z_moda_zachodnia_peregrynanci.html
http://www.wilanow-palac.pl/jak_turcy_przyjmowali_dyplomatow.html
http://www.wilanow-palac.pl/audiencja_u_sultana.html
http://www.wilanow-palac.pl/co_dyplomaci_skladali_w_darze_tureckiemu_sultanowi.html
http://www.wilanow-palac.pl/ceremonialny_poklon_przed_sultanem_tureckim.html
http://www.wilanow-palac.pl/prezenty_wspomagajace_zabiegi_dyplomatyczne_u_sultana_tureckiego.html
http://www.wilanow-palac.pl/poselstwo_radziejowskiego_do_porty_ottomanskiej_w_1667.html
http://www.wilanow-palac.pl/dzieje_trudnej_misji_poselstwo_hieronima_radziejowskiego_do_turcji_w_1667_r.html
http://www.wilanow-palac.pl/audiencja_u_sultana.html
Kaftany i szarawary z kolekcji Muzeum Topkapi w Stambule:
http://www.turkishculture.org/textile-arts-159.htm
http://www.turkishculture.org/picture_shower.php?ImageID=1848
http://www.turkishculture.org/picture_shower.php?ImageID=1857
http://www.turkishculture.org/picture_shower.php?ImageID=1860
http://www.turkishculture.org/picture_shower.php?ImageID=1856
http://www.turkishculture.org/textile-arts-159.htm
Kaftany z kolekcji Victoria & Albert Museum w Londynie:
http://collections.vam.ac.uk/item/O90810/kaftan-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O129309/kaftan-unknown/
Rekonstrukcja stroju osmańskiego:
https://bellflowercostuming.wordpress.com/2012/09/24/16th-century-turkish-garb/
http://store.reconstructinghistory.com/rh406-ottoman-turkish-woman.html
http://turkishflightarchery.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
E-learning
http://www.wilanow-palac.pl/koncert_u_sobieskich.html
http://www.wilanow-palac.art.pl/web/file/entrata/
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
stat