Portret rodzinny Jana III, Henri Gascar, 2 poł. XVII w. , Kraków, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Główna Konkurs Moda i obyczaje Ubiory polskie Ubiory obce Tkaniny Słownik Bibliografia Inne
Główna
Aktualności
O projekcie
Kontakt
Partnerzy
Warsztaty, wykłady i kursy
Poprzednie edycje konkursu
2011
2013
Warsztaty, wykłady i kursy
Zapraszamy uczestników projektu Wilanów dla młodych talentów do udziału w wykładach i warsztatach kostiumologicznych
w dniach 24 - 25. 04. 2015
w siedzibie Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 2
Zapisy
Zapisy na wykłady i warsztaty wyłącznie za pomocą formularza dostępnego tutaj.
Dzień pierwszy piątek - 24.04.2015 r.
 1. Anna Nurzyńska (12.30 - 14.00)
  Prezentacja pracy nad kostiumami filmowymi. Tworzenie dokumentacji, interpretacja mody historycznej, poszukiwanie tkanin i praca nad nimi, zmaganie z wykrojem.
 2. Zuzanna Żubka (14.10 - 15.15)
  "Z obrazu na wybieg, czyli o inspiracjach modą XVII wieku"
  Siedemnasty wiek to w modzie okres niezwykle malowniczy - pełen przerysowanych form i misternych zdobień i fantazyjnych dodatków. W XIX wieku twórcy damskich ubiorów bardzo często sięgali do stylu epoki baroku, a i dziś wielkie domy mody szukają w nim inspiracji. Warto przyjrzeć się jakie rozwiązania konstrukcyjne, modele sylwetki, czy akcesoria mogą posłużyć projektantom za wzorce i jak robią to wielkie domy mody: Dior, Valentino, Alexander McQueen, Dolce&Gabbana.

  Przerwa 90 min (15.15 - 16.45)

 3. Ewa Martyna (16.45 - 17.45)
  „Manele, kanaki, guzy, noszenia... biżuteria i ozdoby ubioru w siedemnastowiecznej Polsce"
 4. Justyna Bornińska (18.00 - 19.00 )
  „Rodzaje i kolory tkanin w XVII wieku"
  Charakterystyka cech wzorów tkanin jedwabnych w XVII wieku, typy i rodzaje raportów, ich kompozycja i kolorystyka.
Dzień drugi sobota - 25.04. 2015 r.
 1. Joanna Sielska (10.00 - 11.00)
  Analiza wzorów oraz techniki koronki klockowej w oparciu o XVII-wieczne malarstwo portretowe.
 2. Ewa Mianowska (11.10 - 12.15)
  „Znalezione pod podszewką"
  O siedemnastowiecznych świadectwach sztuki krawieckiej.

  Przerwa 30 min (12.15 - 12.45)

 3. Anna Gnieciecką (12.45 - 14.15)
  „Malowana rekonstrukcja wzoru tkaniny z kaftana Jana III Sobieskiego"
  Zalety i wady malowanej rekonstrukcji, sposób przygotowania warsztatu, materiały oraz krok po kroku jej wykonanie. Na koniec o tym do jakich innych celów można wykorzystać malowaną rekonstrukcję wzoru.

  Przerwa 90 min (14.15 - 15.45)

 4. Elżbieta Litwiniak (15.45 - 17.15)
  O sztuce wykonywania rekonstrukcji dawnych ubiorów. Uczestnik będzie miał okazję zapoznać się ze sposobami odtwarzania ubiorów siedemnastowiecznych przy wykorzystaniu współczesnych materiałów. Na warsztatach zaprezentowane zostaną przykłady rekonstruowanych ubiorów oraz techniki wykonania jakimi posługiwali się dawni krawcy.
 5. Andrzej Mikiciak (17.15 - 18.00)
  "Guzy, szkofie, trzęsienia i inne dodatki do stroju barokowego"
  - czyli przegląd rozmaitych nietekstylnych elementów odzieży, wykonanych z metalu, skóry, drewna, kości i kamienia. Prezentacja gotowych replik i opis technik wykonania.
 6. Karolina Ślusarczyk (18.15 - 19.45)
  O sztuce wykonywania nieograniczonej ilości taśm i ozdobnych sznureczków służących do obszywania dawnych ubiorów i różnego typu akcesoriów. Podczas prezentacji przedstawione zostaną podstawowe materiały, przybory i techniki jakimi posługiwali się dawni pasamonicy. Uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z podstawowymi typami taśm wykonywanych ręcznie, takich jak fingerloop, sznureczki, taśmy tkane i wiązane.
Partner:
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
stat