Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Moda i obyczaje XVIII w.
Moda rokokowa
W gotowalni modnej damy
Styl życia
Higiena i kosmetyka rokoka
Leopold Lafontaine
Kim był Leopold Lafontaine?
O bohaterze słów kilkoro
Wody krzeszowickie i ich badacz
Zalecenia dla kuracjuszy i nie tylko…
…a co pozostało?
Bibliografia
Kultura fizyczna
Maria Joanna Turos
Leopold Lafontaine i jego „Opisanie skutków i używania ciepłych siarczystych i zimnych żelazistych kompieli w Krzeszowicach”
Postać Leopolda Lafontaine zdaje się umykać polskim biografom oraz historykom nauki. Zakrawa na paradoks, iż przez ponad dwieście lat, jakie minęły od jego śmierci doczekał się on zaledwie dwóch obszerniejszych biografii. Pierwsza, powstała w dwa lata po zgonie, do którego doszło 12. XII. 1812 roku w Mohylewie w czasie tragicznej kampanii rosyjskiej cesarza Napoleona i wyszła spod pióra jego serdecznego przyjaciela Michała Bergonzoniego. Została utrzymana w formie dłuższego, liczącego 18 stron homagium pośmiertnego, które pierwotnie było wygłoszone 30.IV 1814 roku podczas uroczystego posiedzenia Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Drugim tekstem jest opublikowana w 1949 roku, (czyli po stu trzydziestu dwóch latach po pierwszej) zamykająca się na 66 stronach biografia autorstwa Aleksandra Krasuskiego „Leopold Lafontaine lekarz, działacz społeczny protochirurg armii Księstwa Warszawskiego”. Tym bardziej warto zająć się tą postacią w kontekście jego pracy poświęconej nie tylko walorom zdrowotnym krzeszowickich źródeł, ale również temu, co współcześnie nazywamy rekreacją fizyczną czy nawet terapią krajobrazem.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
stat