Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Konkurs
Gala
Laureaci
Regulamin
REKONSTRUKCJE – karta zgłoszeniowa
Opisy ubiorów i wykroje
XVII wiek
XVIII wiek
XIX wiek
Gala Finałowa Konkursu i otwarcie wystawy pt. Rekonstrukcje ubiorów rekreacyjnych od XVII do początku XX wieku
Ewa Czownicka
W czwartkowe popołudnie 23 czerwca 2022 roku do Pałacu w Wilanowie zawitali wyjątkowi goście. W Białej Sali spotkali się uczestnicy konkursu realizowanego w programie Wilanów dla Młodych Talentów, młodzi ludzie, autorzy prac - rekonstrukcji strojów rekreacyjnych noszonych w czasach od XVII do początku XX wieku, ich nauczyciele, członkowie rodzin, często wspierający uczestników w tej trudnej pracy, a także współpracownicy merytoryczni autorki programu, a prywatnie mojej przyjaciółki Marii Zielińskiej.
Wszyscy mieli okazję, żeby powiedzieć kilka tych najważniejszych dla nich zdań o swoim udziale w konkursie, który trwał nie bagatela 2,5 roku. Były oczywiście dyplomy, wręczane przez pana dyrektora Piotra Górajca, upominki, zdjęcia i najważniejsze - ogłoszenie wyników konkursu. Ale, jak powiedziała Maria, w tym programie i konkursie każdy jest zwycięzcą przez sam fakt, że podjął wyzwanie, poświęcił czas na pracę nad poznaniem tajników kunsztu krawieckiego dawnych mistrzów i stworzył kreację, która jest wiernym odtworzeniem pierwowzoru.
Podsumowaniem programu jest książka "Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30. XX wieku" bogata w wiedzę i liczne ilustracje. Swoje miejsce znalazła w niej prezentacja uczestników konkursu i ich zmagań z realizacją wybranego ubioru.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników przyszedł czas na wspaniały i pyszny poczęstunek, poznawanie się uczestników i niekończące się rozmowy z przyjaciółmi. Dobrze, że są tacy ludzie, jak Maria, którzy mają pomysł na programy, porywające młodych do działania, których efektem jest wystawa.
Mam szczęście przez wiele lat być świadkiem tych działań i mam nadzieję na kolejne. Gratulacje!
Powitanie i przemowy
Pan dyrektor Piotr Górajec i pani Maria Zielińska serdecznie powitali zgromadzonych gości i pogratulowali sukcesów uczestnikom konkursu, podziękowali nauczycielom i opiekunom, za wsparcie swoich podopiecznych w trudnej sztuce rekonstrukcji dawnych ubiorów.
Do zebranych zwróciły się panie dr Magdalena Bialic – specjalistka i autorka wielu publikacji z zakresu mody rekreacyjnej i sportowej, która przybliżyła zebranym, jak przez stulecia powstawało pojęcie tego rodzaju mody i jak zmieniał się jej styl. Natomiast Ewa Orlińska-Mianowska – przewodnicząca komisji konkursowej, zwróciła uwagę na znaczenie tego typu programów i konkursów dla promocji młodych talentów.
Autoprezentacja laureatów i wręczenie nagród
Wyróżnieni i nagrodzeni uczestnicy konkursu, zaproszeni na honorowe miejsce w Białej Sali, osobiście opowiadali widowni o swoich zmaganiach z materią rekonstrukcji. O motywach wyboru ubioru, poszukiwaniach materiałów i dodatków, wreszcie samych trudach szycia. Nie zabrakło słów podziękowania dla autorki programu, za umożliwienie udziału w nim i zrealizowaniu własnych pasji, dla nauczycieli, którzy służyli radą i pomocą oraz członków rodziny, wspierających czynnie przy wykonywaniu pewnych prac.
Każdemu wystąpieniu towarzyszyła tablica ze zdjęciem wykonanej pracy, ubioru wierzchniego i bielizny, co było bardzo pomocne dla słuchaczy.
Laureaci konkursu z rąk pana dyrektora otrzymali dyplomy. Fundatorzy wręczyli im nagrody książkowe.
Goście uważnie słuchali i nagradzali młodych mistrzów, i nie tylko ich, gorącymi brawami.
Wyróżnienia
Klaudia Anuszczyk
Janina Alicja Błaszkowska
Joanna Zacny
Nagrody finansowe
Julia Krywult - III nagroda
Adam Krzepkowski - III nagroda
Dominika Wasiak - II nagroda
Praca nad rekonstrukcją ubioru na plażę z XIX wieku zainspirowała autorkę do stworzenia współczesnej kreacji, w której wystąpiła podczas gali.
Grzegorz Biesik - I nagroda
Wspólne zdjęcia
Przyszedł moment prezentacji uczestników programu.
Nauczyciele, fundatorzy nagród książkowych i współpracownicy
Nauczyciele autorów nagrodzonych prac ciepło wspominali czas spędzony wspólnie z uczniami nad odtwarzaniem dawnego ubioru. Na galę przybyły też nauczycielki, które wspierały swoich uczniów w poprzednich edycjach konkursu i miały wśród nich wielu laureatów.
Fundatorzy z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wręczyli nagrody książkowe.
W sprawnym przebiegu uroczystości czynnie pomagali pracownicy muzeum.
Fot. Ewa Czownicka
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac
 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oranżeria
 • Dla osób zwiedzających dostępny jest wyłącznie poziom 0.
 • Do wejścia dla zwiedzających prowadzą stopnie o łącznej wysokości 36 cm. Dodatkowo przy wejściu znajduje się próg o wysokości 6 cm. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Oranżerii.
 • Przestrzeń w Oranżerii jest duża i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Pompownia
 • Budynek Pompowni nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku prowadzi droga pokryta nierówną nawierzchnią. Przestrzeń przed budynkiem jest wyłożona kostką granitową o łupanej nawierzchni.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 7 cm.
 • Wewnątrz budynku ze strefy wejściowej do głównej powierzchni Pompowni, w której odbywają się warsztaty, prowadzą schody (do pokonania jest 85 cm). W chwili obecnej nie ma możliwości pokonania tych schodów. Zgodnie z zaleceniami audyty rozważany jest montaż podnośnika.
Villa Intrata
 • Dojście do budynku wyłożone jest nierówną nawierzchnią – granitowa kostka o powierzchni łupanej.
 • Budynek Villi Intraty nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów, które znajdują się przy każdym z trzech wejść do budynku.
 • Dla budynku został wykonany audyt dostępności architektonicznej i pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania.
stat